Tips och råd

Vanliga frågor

När skall jag vaccinera mitt djur?
 • Valpar vaccineras vid 7-8 veckors ålder samt vid 12-13 veckors ålder mot valpsjuka (D), smittsam leversjukdom (H), parvo (P) och vanligen också kennelhosta (Pi). Vid 1 års ålder sker revaccinering mot DHPPi. Sedan revaccineras vart tredje år mot DHP och varje år mot Pi.
 • Kattungar vaccineras mot kattsnuva (RC) och och kattpest (P) från 7-8 veckors ålder följt av en andra vaccination med RCP efter 3-4 veckor. Revaccination med samtliga komponenter görs vid ett års ålder. Därefter revaccineras katten årligen mot kattsnuva (RC) och vart 3:e år mot kattpest (P).
När kan man kastrera sin katt?
 • Han- och honkatter kan kastreras tidigast vid 6 månaders ålder.
När skall jag avmaska min hund?
 • Valpar är vanligen avmaskade innan leverans vid 8 veckors ålder, därefter brukar man rekommendera att ägaren avmaskar ytterligare en gång mot spolmask vid ca 11 veckors ålder.
 • Unghundar och vuxna hundar behöver normalt inte avmaskas efter detta såvida man inte upptäcker maskar i avföring eller kräkningar.
 • VID RESA TILL FINLAND INKL ÅLAND OCH NORGE SKALL HUNDAR AVMASKAS MOT RÄVENS DVÄRGBANDMASK.
När skall jag avmaska min katt?
 • Om kattungen inte är avmaskad vid leverans kan det vara lämpligt att avmaska den mot spolmask.
 • Vuxna katter, i synnerhet de som äter mycket möss, bör avmaskas regelbundet mot f f a bandmask.  
Vad skall jag tänka på inför utlandsresan?
 • Du måste få ett EU-pass utfärdat för ditt djur.
 • Djuret måste vaccineras mot rabies genom två grundvaccinationer med 4 veckors mellanrum.
 • Tidigast 3 veckor efter den andra grundvaccinationen får du resa utomlands. 
 • Skall du resa till Syd-Europa bör djuret vaccineras mot Leptospiros (en sjukdom som ger njurskador) genom två grundvaccinationer samtidigt med rabiesvaccinationerna.
 • Djuret skall sedan revaccineras varje-vart 3:e år mot rabies beroende på nationella särregler, samt var 6:e-12:e månad mot Leptospiros.
 • Djuret bör (ej längre ett krav) inom 10 dagar före hemresa avmaskas mot rävens dvärgbandmask.